Quảng cáo & Truyền thông

Writing Convincing Content: Viết thắng Nhân tâm

Buổi 4 – Xác định Chủ ngữ và Đại từ
4.1 – Tầm quan trọng của Chủ ngữ và Đại từ Xem
4.2 – Xác định quan điểm cho bài viết Xem
4.3 – Các nhóm Chủ ngữ và Đại từ thường gặp Xem
4.4 – Lưu ý với Chủ ngữ và Đại từ Xem
Buổi 5 – Phát triển outline
5.1 – Outline là gì? Xem
5.2 – Ví dụ – Outline bài viết Xem
5.3 – 9 loại dàn ý phổ biến Xem
Buổi 6 – Các dạng bài phổ biến – Cơ bản
6.1 – Dạng bài Mô tả: Dàn bài Xem
6.2 – Dạng bài Mô tả: Ví dụ Xem
6.3 – Dạng bài Tường thuật Xem
6.4 – Dạng bài Phỏng vấn Xem
6.5 – Dạng bài Phỏng vấn: Ví dụ Xem
6.6 – Dạng bài Liệt kê Xem
6.7 – Dạng bài Hướng dẫn Xem
Buổi 7 – Các dạng bài phổ biến – Nâng cao
7.1 – Dạng bài Kể chuyện: Các mô tuýp kể chuyện thường gặp Xem
7.2 – Dạng bài Kể chuyện: Kịch bản dẫn dắt câu chuyện Xem
7.3 – Dạng bài Kể chuyện: Ví dụ Xem
7.4 – Dạng bài Phân tích – So sánh Xem
7.5 – Dạng bài Vấn đề – Giải pháp Xem
7.6 – Dạng bài Bắc cầu Xem
7.7 – Dạng bài Bắc cầu: Dàn ý & Ví dụ Xem
7.8 – Bài đọc tham khảo: Mẫu bài Kể chuyện (Nguyễn Hoàng Group – Con tàu tri thức) Xem
7.9 – Bài đọc tham khảo: Mẫu bài Kể chuyện (PV Oil – Đường xa hóa gần) Xem
7.10 – Bài đọc tham khảo: Mẫu bài Kể chuyện (Tân Hiệp Phát – Chung một mục tiêu) Xem
Buổi 8 – Bài tập: Xác định dạng bài
8.1 – Bài tập: Xác định dạng bài Xem
8.2 – Bài đọc: About Passion Made Possible Xem
8.3 – Bài đọc: Singapore – Nơi đam mê khơi mở tiềm năng Xem
8.4 – Bài đọc: Launch of Singapore’s New Destination Brand – Passion Made Possible Xem
8.5 – Bài đọc: Ba trải nghiệm chỉ có tại Lễ hội Singapore 2019 Xem
8.6 – Bài đọc: Tour du lịch 2 ngày dành cho những người yêu thiên nhiên Xem
8.7 – Bài đọc: Gặp gỡ Malcolm Lee Xem
Buổi 9 – Bài tập: Lập dàn ý cho bài viết
9.1 – Bài tập: Lập dàn ý cho bài viết Xem
9.2 – Đáp án tham khảo: Chủ đề 1 (Project Free Period) Xem
9.3 – Đáp án tham khảo: Chủ đề 2 (Tóc Tiên AI Clear Head) Xem
Buổi 10 – Lựa chọn dàn ý
10.1 – Lựa chọn dàn ý nào? Xem
10.2 – Khi xây dựng dàn ý cho Khách hàng Xem
Buổi 11 – Viết tiêu đề – Ý tứ
11.1 – Tiêu đề “Stop me” Xem
11.2 – Công thức cải thiện tiêu đề Xem
11.3 – 3 loại tiêu đề Xem
11.4 – Cách đặt tiêu đề Xem
11.5 – Cách đặt tiêu đề mô tả Xem
11.6 – Cách đặt tiêu đề quan điểm Xem
11.7 – Cách đặt tiêu đề câu hỏi Xem
11.8 – Tài liệu bài giảng (Phần 2) Xem
11.9 – Bài tập: Thực hành đặt tiêu đề Xem
11.10 – Đáp án tham khảo: Bài tập đặt tiêu đề Xem
Buổi 12 – Viết tiêu đề: Kỹ thuật trau chuốt ngôn từ
12.1 – Đối xứng vần điệu & đối lập Xem
12.2 – Từ tượng hình / đồng nghĩa / ẩn dụ Xem
12.3 – Đánh vào FOMO Xem
12.4 – Giấu chủ thể Xem
12.5 – Điều gì là quan trọng & Xu hướng văn hóa Xem
Buổi 13 – Mở bài & Kết bài
13.1 – Mở bài Xem
13.2 – Các cách viết mở bài Xem
13.3 – Kết bài Xem
Buổi 14 – Triển khai thân bài
14.1 – Cách triển khai thân bài Xem
14.2 – Thủ thuật thuyết phục trong từng ý Xem
14.3 – Thủ thuật từ ngữ Xem
14.4 – Ví dụ: Spotify với nhiều văn phong khác nhau Xem
14.5 – Bài tập: Bán đất nền sao Hỏa Xem
14.6 – Đáp án tham khảo: 5 điều thú vị ở sao Hỏa mà Trái Đất không làm được Xem
14.7 – Đáp án tham khảo: sao Hỏa – “Vùng đất hứa” của nhân loại thế kỷ 22 Xem
14.8 – Đáp án tham khảo: Nơi tuyệt vời nhất để an hưởng tuổi già Xem
Buổi 15 – Lời khuyên để viết tốt hơn
15.1 – Chuẩn bị môi trường & Cam kết viết Xem
15.2 – Kết nối ý tưởng & Cố gắng hoàn tất Xem
15.3 – Chỉnh sửa & Hoàn thiện Xem
15.4 – Bí quyết khác Xem
Buổi 16 – Bonus
16.1 – 4 loại hình minh họa Xem
16.2 – Một số quy tắc lựa hình Xem
16.3 – Xử lý phản hồi Xem

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button