Quảng cáo & Truyền thông

Vật lộn với Di sản trong Doanh nghiệp Gia đình

Vật lộn với Di sản trong Doanh nghiệp Gia đình
– Mới nhất 2023

Nhận các ý tưởng và bài viết mới nhất về chiến lược xây dựng thương hiệu và tiếp thị để phát triển thương hiệu của bạn. Các bài báo và blog về thương hiệu và mọi thứ liên quan đến thương hiệu.

Di sản là sức mạnh vô hình, vô hình, ảnh hưởng đến việc ra quyết định của thế hệ sau trong doanh nghiệp gia đình. Các nhà tâm lý học gọi động lực để xây dựng di sản sự phát sinh, và nó bắt nguồn từ mối quan tâm đến phúc lợi, hạnh phúc và an ninh của các thế hệ tương lai. Phát triển và duy trì di sản là một cách để các thành viên trong gia đình duy trì bản sắc và mục đích của gia đình. Nhưng các di sản luôn tích cực? Điều nghịch lý là di sản đã được chỉ ra là dẫn đến kết quả cả tích cực và tiêu cực cho các tổ chức và cá nhân. Di sản là tài sản của doanh nghiệp gia đình khi nó đóng vai trò là nguồn nhận dạng, cảm hứng và định hướng. Mặt hạn chế là di sản cũng có thể là một khoản nợ – đây là nghịch lý cố hữu của di sản. Các công ty có thể trở nên quá cố thủ trong truyền thống và “cách mọi thứ luôn như vậy” đến mức chúng hạn chế sự đổi mới, thay đổi và sự nhanh nhạy của tổ chức. Thách thức đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp gia đình là quản lý nghịch lý di sản này.

Jon M. Huntsman, người sáng lập Huntsman Corporation, đã qua đời vào năm 2018. Khi tôi hỏi con trai ông ấy, David Huntsman, về ảnh hưởng lâu dài của cha ông ấy đối với vai trò chủ tịch của Huntsman Foundation, ông ấy nói: “Lớn lên ở một doanh nghiệp gia đình, ảnh hưởng của cha tôi tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của tôi – cho dù tôi có nhận ra điều đó một cách có ý thức hay không. Tôi biết chính xác những gì anh ấy sẽ nói hoặc làm trong mọi tình huống kinh doanh, bởi vì tôi đã tận mắt xem nó trong nhiều năm. Tác động của anh ấy, mặc dù anh ấy không còn ở đây, vẫn ảnh hưởng đến ngay cả những quyết định nhỏ nhặt của tôi trong suốt cả ngày – những điều tôi làm hoặc không chọn. Một phần của anh ấy sẽ luôn ở bên tôi, không chỉ trong kinh doanh mà trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống ”.

Di sản là sức mạnh vô hình, vô hình, ảnh hưởng đến việc ra quyết định của thế hệ sau trong doanh nghiệp, và trong cuộc sống nói chung. Di sản còn được gọi là “mô liên kết” liên kết các thế hệ trong một doanh nghiệp gia đình. Các giá trị, niềm tin và hành vi của Jon Huntsman vẫn tồn tại trong cuộc sống của con cháu ông rất lâu sau khi ông qua đời. Di sản bắt đầu khi các giá trị, chuẩn mực, kiến ​​thức và niềm tin của các thế hệ trước được gắn liền với thế hệ hiện tại. Sau khi được nhúng vào, các nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo sẽ trở thành “người lưu giữ” di sản của gia đình / doanh nghiệp. Cho đến khi di sản được thông qua, những thứ tạo nên di sản của ai đó chỉ đơn giản là đặc điểm của thế hệ trước. Nhưng một khi đã bén rễ, di sản sẽ trở thành niềm tin định hướng cho các hành vi tiếp theo của thế hệ tiếp theo.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người sáng lập doanh nghiệp, thế hệ cao cấp và cha mẹ có động lực để xây dựng và duy trì các di sản dựa trên niềm tin, kiến ​​thức, chuẩn mực và giá trị đạo đức và tôn giáo đã làm việc cho họ và họ có thể đã nhận được từ chính các thế hệ trước. Các nhà tâm lý học gọi động lực để xây dựng di sản sự phát sinh, và nó bắt nguồn từ mối quan tâm đến phúc lợi, hạnh phúc và an ninh của các thế hệ tương lai. Mong muốn này được phát hiện là tồn tại nhiều hơn trong các công ty gia đình so với các công ty phi gia đình vì gia tăng cảm giác về nghĩa vụ đạo đức đối với các thế hệ trong quá khứ và tương lai. Phát triển và duy trì di sản là một cách để các thành viên trong gia đình duy trì bản sắc và mục đích của gia đình.

Có một số quy định trong tài liệu giải thích cách xây dựng di sản trong một doanh nghiệp gia đình. Ví dụ, trong một Forbes Stephanie Burns lập luận rằng việc xây dựng một di sản đòi hỏi bạn phải giỏi nhất trong những gì bạn làm, thêm những nguyên nhân mới vào di sản hiện có, tôn vinh di sản hiện có và tiếp nối di sản văn hóa. Các câu chuyện, nhật ký, ảnh và tài sản gia đình như đất đai, nhà máy và nhà ở, cũng như các biểu tượng gia đình như logo và nghi lễ, là những phương tiện quan trọng truyền đạt di sản. Những cơ chế này có thể đại diện và truyền đạt những niềm tin, chuẩn mực và giá trị được tổ chức sâu sắc tạo nên di sản của doanh nghiệp gia đình. Họ cũng có thể đóng những vai trò quan trọng trong việc phát triển một di sản lâu dài cho thế hệ tiếp theo.


Nhưng các di sản luôn tích cực? Điều nghịch lý là di sản đã được chỉ ra là dẫn đến kết quả cả tích cực và tiêu cực cho các tổ chức và cá nhân. Di sản là tài sản của doanh nghiệp gia đình khi nó đóng vai trò là nguồn nhận dạng, cảm hứng và định hướng. Nghiên cứu của Jay Barney cho thấy rằng nó có thể là nguồn thực sự duy nhất của lợi thế cạnh tranh bền vững cho một doanh nghiệp gia đình. Di sản rất hiếm, có thể bắt chước một cách không hoàn hảo, có giá trị và duy trì lâu dài trong công ty – các đối thủ cạnh tranh có thể sao chép sản phẩm và quy trình, nhưng không thể sao chép di sản của công ty.

Đối với David Huntsman, kinh nghiệm với cha anh không thể sao chép và đối với anh, rất hiếm và có giá trị. Anh ấy đã học được từ kinh nghiệm mà chỉ anh ấy và công ty của anh ấy mới có, và kết quả là, các giá trị và trí tuệ của cha anh ấy sống trong anh ấy và công ty của anh ấy. Di sản của cha anh luôn tốt cho công ty và gia đình, và việc duy trì di sản sâu sắc đó là hợp lý. Làm bất cứ điều gì trái với di sản đó sẽ là vi phạm các giá trị và chuẩn mực xác định gia đình họ và công việc kinh doanh của gia đình họ. Di chuyển khỏi di sản có nguy cơ đánh mất lợi thế cạnh tranh mà doanh nghiệp gia đình luôn được hưởng.

Mặt hạn chế là di sản cũng có thể là một khoản nợ – đây là nghịch lý cố hữu của di sản. Các công ty có thể trở nên quá cố thủ trong truyền thống và “cách mà mọi thứ luôn như vậy” khiến họ hạn chế sự đổi mới, thay đổi và sự nhanh nhạy của tổ chức. Các thành viên trong gia đình có thể cảm thấy bị mắc kẹt bởi quá khứ và do đó có thể đối mặt với tình huống khó xử về mặt đạo đức khi họ bị thúc ép duy trì di sản và gạt bỏ mong muốn xây dựng tầm nhìn và chiến lược của riêng mình, điều cuối cùng có thể là cần thiết để duy trì và phát triển công ty. Trong đó có một nghịch lý: cảm thấy cần phải sống các giá trị, niềm tin, hành vi và kiến ​​thức đã gắn liền với quá khứ, điều này có thể mâu thuẫn với mong muốn đổi mới và rời xa di sản đã luôn định nghĩa chúng. Việc tuân thủ chặt chẽ các di sản có thể tạo ra sức ì của tổ chức khiến các nhà lãnh đạo khó sửa đổi chiến lược, thương hiệu và thói quen của công ty khi cần thiết.

Thách thức đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp gia đình là quản lý nghịch lý di sản. Đó là xung đột giữa cái đầu và trái tim. Người đứng đầu có thể xác định rằng cần thay đổi dựa trên logic hợp lý và phân tích tình hình. Trái tim có thể có một tình cảm gắn bó với quá khứ. Kết quả là sự xung đột giữa phân tích tình huống khách quan và niềm tin chủ quan của ruột thịt. Người lãnh đạo có nên trung thực với di sản gia đình và di sản đã luôn luôn đã làm việc trong quá khứ hay người lãnh đạo nên xác định lại di sản, danh tính gia đình và công ty có thể có cần thiết cho tương lai không? Đó là một trong những quyết định khó khăn và đau đớn nhất mà tất cả các nhà lãnh đạo doanh nghiệp gia đình cuối cùng phải thực hiện. Không một nhà lãnh đạo doanh nghiệp gia đình nào muốn sự khác biệt về việc phá hủy doanh nghiệp gia đình và mọi thứ mà gia đình đại diện. Đó là lý do chính tại sao chúng ta thấy các nhà lãnh đạo doanh nghiệp gia đình biện minh cho hiệu quả hoạt động “tình cảm xã hội” như sự đoàn kết và hòa thuận trong gia đình về hiệu quả tài chính tiềm năng cao hơn trong một doanh nghiệp gia đình.

Cuối cùng, vấn đề là tạo ra và hun đúc một di sản có thể phát triển và trở thành một phần của văn hóa kinh doanh gia đình. Một phần quan trọng của di sản kinh doanh gia đình thành công là trở thành người giỏi nhất trong những gì doanh nghiệp làm và có những nhà lãnh đạo luôn đóng góp năng lực và chiến lược cần thiết để duy trì hoạt động như vậy. Một di sản thành công không thể bắt nguồn từ quá khứ mà những thay đổi trong tổ chức không thể được giải quyết một cách hiệu quả. Những người lưu giữ di sản phải quản lý nhiệm vụ khó khăn là quản lý sự ổn định biến đổi. Người lãnh đạo phải xác định những giá trị, chuẩn mực và niềm tin nào là vượt thời gian và có giá trị bất kể hoàn cảnh nào – vì chúng là cốt lõi của di sản phải xác định bản sắc của gia đình và doanh nghiệp trong tương lai. Niềm tin, hành vi và kiến ​​thức không phải cốt lõi hạn chế sự thay đổi cần thiết và phải được thử thách để doanh nghiệp và gia đình tồn tại và phát triển. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể giữ được bản sắc cốt lõi và duy trì lợi thế cạnh tranh của mình.

Bài viết liên quan Vật lộn với Di sản trong Doanh nghiệp Gia đình
trong cùng danh mục

Tổng hợp
DIGITAL CHANGING your LIFE | Blog này tự hào có nhiều kiến thức liên quan đến thương hiệu, hình ảnh thương hiệu, nhận dạng thương hiệu, tính nhất quán của thương hiệu và hơn thế nữa. Kiến thức bạn cần để phát triển thông qua tiếp thị thương hiệu. Các bài viết về chiến lược thương hiệu, thuật ngữ, thiết kế, thương hiệu đặc biệt và các cuộc phỏng vấn, và công việc. Nội dung trên trang được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, chia sẻ cho người đọc miễn phí. Nếu trường hơp bài viết gốc có sử dụng bản quyền, xin vui lòng thông báo chúng tôi. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ ngay lập tức.
Các chuyên mục nội dung liên quan

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button