Sale promotion là gì

Marketing

Marketing promotion là gì? Các phương thức Promotion Marketing

Khi bàn về chiến lược 4P trong marketing mix thì chữ P cuối cùng chính là Promotion. Promotion chính là…

Read More »
Back to top button