Quảng cáo & Truyền thông

Tại sao dữ liệu của bên thứ nhất và bên không phải là ưu tiên tiếp thị

Khi các cuộc trò chuyện về quyền riêng tư dữ liệu nóng lên, các thương hiệu đang xem xét kỹ lưỡng dữ liệu của họ. thu thập để đảm bảo trải nghiệm kỹ thuật số của họ vẫn phù hợp. Bạn có đang sử dụng hết tiềm năng dữ liệu khách hàng của mình không?

Xem Simon Data's 2022 Báo cáo trạng thái dữ liệu khách hàng để tìm hiểu các xu hướng ảnh hưởng đến chiến lược dữ liệu của bạn, đề xuất và các ví dụ thực tế về cách sử dụng dữ liệu khách hàng vượt xa cá nhân hóa để mang đến thế hệ trải nghiệm tiếp theo của khách hàng và thúc đẩy doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.

Related Articles

Back to top button