Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Quảng cáo & Truyền thông

responsive| Blog Thương hiệu và tiếp thị – Khái niệm quan trọng kết hợp mạnh mẽ giúp doanh nghiệp của phát triển và thành công

Chúng tôi là một nhóm các nhà tiếp thị đầy nhiệt huyết, những người tin tưởng vào sức mạnh của thương hiệu và tiếp thị. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cách một thương hiệu mạnh có thể giúp doanh nghiệp phát triển và lớn mạnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi tận tâm giúp các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô xây dựng và duy trì một thương hiệu mạnh. Cho dù bạn mới bắt đầu hay bạn đã kinh doanh nhiều năm, chúng tôi có thể giúp bạn đưa thương hiệu của mình lên một tầm cao mới.


Bài viết nên viết về một doanh nghiệp, nhưng nó cũng có thể là về một blog cá nhân. Chúng tôi bắt đầu blog này vì chúng tôi đam mê tiếp thị và xây dựng thương hiệu. Chúng tôi muốn chia sẻ kiến thức và hiểu biết của mình với thế giới. Chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm và chúng tôi hy vọng điều đó sẽ xuất hiện trong bài viết của chúng tôi. Chúng tôi không hoàn hảo, nhưng chúng tôi hứa sẽ luôn trung thực và minh bạch. Chúng tôi hoan nghênh phản hồi và phê bình mang tính xây dựng. Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ chúng tôi!
responsive, /responsive,

Video: Responsive design made easy

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp các doanh nghiệp kết nối với khách hàng của họ ở mức độ sâu hơn. Chúng tôi tin rằng kết nối cảm xúc là trọng tâm của các mối quan hệ khách hàng tuyệt vời và chúng tôi đam mê giúp các doanh nghiệp tạo ra những kết nối đó. Chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị và xây dựng thương hiệu hơn 20 năm và chúng tôi đã tận mắt chứng kiến những khách hàng có kết nối cảm xúc trung thành hơn, gắn bó hơn và có nhiều khả năng ủng hộ thương hiệu hơn.

responsive, 2020-12-16, Responsive design made easy, Conquering Responsive Layouts: https://courses.kevinpowell.co/conquering-responsive-layouts

Creating responsive sites can be a bit of a pain in the butt at times, but if you take it from a certain approach, you can make your life a lot easier

/// Links
Em vs Rem: https://youtu.be/_-aDOAMmDHI
min(), max(), and clamp(): https://youtu.be/U9VF-4euyRo
exploring gap: https://youtu.be/VvqyUUROmJw

GitHub Repo: https://github.com/kevin-powell/responsive-made-easy

Zell’s look at media queries with em: https://zellwk.com/blog/media-query-units/

/// Timestamps:
00:00 – Introduction
01:27 – Starting the project
11:21 – Setting up the custom properties
14:56 – Basic styling
24:08 – Starting the layout
33:03 – Adding complexity

#css

Thanks to Vlogbrothers for their sponsorship of this video!

Come hang out with other dev’s in my Discord Community
💬 https://discord.gg/nTYCvrK

Keep up to date with everything I’m up to
✉ https://www.kevinpowell.co/newsletter

Help support my channel
👨‍🎓 Get a course: https://www.kevinpowell.co/courses
👕 Buy a shirt: https://teespring.com/stores/making-the-internet-awesome
💖 Support me on Patreon: https://www.patreon.com/kevinpowell

My editor: VS Code – https://code.visualstudio.com/

I’m on some other places on the internet too!

If you’d like a behind the scenes and previews of what’s coming up on my YouTube channel, make sure to follow me on Instagram and Twitter.

Instagram: https://www.instagram.com/kevinpowell.co/
Twitter: https://twitter.com/KevinJPowell
Codepen: https://codepen.io/kevinpowell/
Github: https://github.com/kevin-powell

And whatever you do, don’t forget to keep on making your corner of the internet just a little bit more awesome!, Kevin Powell

,

What is Responsive Web Design?

Responsive Web Design is about using HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink, or enlarge,
a website, to make it look good on all devices (desktops, tablets, and phones):

Try it Yourself »


Setting The Viewport

To create a responsive website, add the following <meta>
tag to all your web pages:

Example

<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>

Try it Yourself »

This will set the viewport of your page, which will give the browser instructions on how
to control the page’s dimensions and scaling.

Here is an example of a web page without the viewport meta tag, and the same web page with the viewport meta tag:

Without the viewport meta tag:

With the viewport meta tag:

Tip: If you are browsing this page on a phone or a tablet, you can click on the two links above to see the difference.Responsive Images

Responsive images are images that scale nicely to fit any browser size.

Using the width Property

If the CSS width property is set to 100%, the image will be responsive and scale
up and down:

Notice that in the example above, the image can be scaled up to be larger than its original size.
A better solution, in many cases, will be to use the max-width property instead.

Using the max-width Property

If the max-width property is set to 100%, the image will scale down if it has to, but never scale up to be larger than its original size:

Example

<img
src=”img_girl.jpg” style=”max-width:100%;height:auto;”>

Try it Yourself »


Show Different Images Depending on Browser Width

The HTML <picture> element allows you to define different images for
different browser window sizes.

Resize the browser window to see how the image below changes depending on the width:

Example

<picture>
  <source srcset=”img_smallflower.jpg” media=”(max-width:
600px)”>
  <source srcset=”img_flowers.jpg” media=”(max-width:
1500px)”>
  <source srcset=”flowers.jpg”>
  <img src=”img_smallflower.jpg”
alt=”Flowers”>
</picture>

Try it Yourself »


Xem chi tiết responsive…

HTML <kbd> For Keyboard Input

The HTML <kbd> element is used
to define keyboard input. The content inside is displayed in the browser’s
default monospace font.

Example

Define some text as keyboard input in a document:

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd></p>

Result:

Save the document by pressing Ctrl + S

Try it Yourself »


HTML <samp> For Program Output

The HTML <samp> element is used to
define sample output from a computer program. The content inside is displayed in
the browser’s default monospace font.

Example

Define some text as sample output from a computer program in a document:

<p>Message from my computer:</p>
<p><samp>File not found.<br>Press F1 to
continue</samp></p>

Result:

Message from my computer:

File not found.
Press F1 to continue

Try it Yourself »HTML <code> For Computer Code

The HTML <code> element  is used
to define a piece of computer code. The content inside is displayed in the
browser’s default monospace font.

Example

Define some text as computer code in a document:

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

Result:


x = 5;
y = 6;
z = x + y;

Try it Yourself »

Notice that the <code> element does not preserve extra whitespace and line-breaks.

To fix this, you can put the <code> element inside a <pre> element:

Example

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>

Result:


x = 5;
y = 6;
z = x + y;

Try it Yourself »


HTML <var> For Variables

The HTML <var> element  is used
to define a variable in programming or in a mathematical expression. The
content inside is typically displayed in italic.

Example

Define some text as variables in a document:

<p>The area of a triangle is: 1/2 x <var>b</var> x <var>h</var>, where <var>b</var>
is the base, and <var>h</var> is the vertical height.</p>

Result:

The area of a triangle is: 1/2 x b x h, where b is the base, and h is the vertical height.

Try it Yourself »


Xem chi tiết responsive…

Responsive là gì? Tìm hiểu tổng quát về Responsive Web Design - Tmarketing

#1. Responsive Web là gì?

Responsive Web hay còn gọi là Thiết kế Web đáp ứng là cách tiếp cận tập trung vào môi trường của người dùng trang web.

Môi trường của người dùng sẽ phụ thuộc vào thiết bị họ đã kết nối với internet.

Có nhiều đặc điểm môi trường tác động đến việc này bao gồm:

 • Kết nối mạng
 • Kích thước màn hình
 • Loại tương tác (Màn hình cảm ứng, track pad)
 • Độ phân giải đồ họa

> Ghi chú: Nhiều lập trình viên chỉ tập trung vào phần kích thước màn hình. Nhưng vẫn còn các yếu tố khác có tác động không nhỏ đến việc Responsive Web, trải nghiệm của khách hàng.

Trước khi web responsive được phổ biến, nhiều công ty có tiền, họ đầu tư làm riêng 1 giao diện cho di động, 1 giao diện cho máy tính để bàn.

Nó là 2 bản mã nguồn được lập trình khác nhau, quản lý khác nhau.

Nhưng trong cách responsive web, máy chủ luôn gửi cùng một bộ code HTML đến tất cả các thiết bị và chỉ sử dụng CSS để thay đổi cách hiển thị của trang trên các thiết bị khác nhau.

> Tham khảo KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEB (Full Stack) để có thể tự mình lập trình website từ A đến Z cho khách hàng

Bước đầu tiên khi tạo trang web cho điện thoại hoặc máy tính bảng là đảm bảo trình duyệt biết được ý định của bạn. Đây là nơi thẻ meta viewport phát huy tác dụng.

#2. Thẻ Meta Viewport để xác định một trang web di động

Thẻ meta viewport hướng dẫn trình duyệt cách điều chỉnh trang theo chiều rộng của từng thiết bị.

Khi thiếu phần tử meta viewport , các trình duyệt trên thiết bị di động sẽ hiển thị các trang web có cài đặt màn hình mặc định. Điều này dẫn đến website bị thu nhỏ trên màn hình điện thoại, và gần như không có phản hồi.

Dưới đây là cách triển khai tiêu chuẩn:

    name=“viewport”

    content=“width=device-width, initial-scale=1”

/>
 

Bây giờ trình duyệt biết điều gì đang xảy ra, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật phổ biến để làm cho trang web của bạn trở nên Responsive?

Xem chi tiết responsive…

Những khái niệm liên quan trọng thiết kế web đáp ứng[sửa | sửa mã nguồn]

Thiết kế dạng lưới linh hoạt (Grid Based)[sửa | sửa mã nguồn]

Khái niệm này đã tồn tại từ lâu, thiết kế  dựa theo nguyên tắc cơ bản là canh đều. Tập hợp các phần tử hiện thị nội dung hình chữ nhật theo hàng và cột trên trang để tạo bố cục trang. Ví dụ: 3-2-3 cột  tức là gồm 3 hàng, hàng thứ nhất 3 cột, hàng thứ hai 2 cột, hàng thứ ba có 3 cột. Hiện bố cục trang thiết kế có rất nhiều mẫu: 1-3-1 Columns; 1-2-1 Columns; 1-2-1 Columns; 1-4 Columns; 1-3-2 Columns… 

Ngôn ngữ đánh dấu HTML5: phiên bản kế tiếp của HTML4.01 do tính chất khả mở và phù hợp nên thế giới công nghệ tiếp tục phát triển lên HTML5, ngôn ngữ đánh dấu này chúng ta đã tiếp cận nó từ lâu khi thế giới internet phát triển đến ngày nay. 

Html5 được định nghĩa và có thêm nhiều tính năng mở rộng của nó Ví dụ: các phần tử <video>,<audio>,các thành phần <canvas>, MathML cho các công thức toán học…. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu sơ lược về nó còn các bạn muốn tìm hiểu rõ về nó xin tham khảo chi tiết các nguồn có liên quan.

Bảng kiểu định dạng CSS3[sửa | sửa mã nguồn]

Là bảng kiểu định dạng phiên bản kế tiếp của CSS2 được W3C và cộng đồng công nghệ phát triển. Vai trò của  nó hỗ trợ xử lý định dạng cho trang HTML được thẩm mỹ đẹp hơn khi thể hiện thông tin trên các trình duyệt như font chữ, màu chữ, kiểu nền, phối màu, các định dạng dữ liệu đa phương tiện media queries…

Nền tảng Frameworks JavaScript” là ngôn ngữ kịch bản được dùng để thực thi tập các tác vụ nào đó cho ứng dụng web. Ngôn ngữ này được sử dụng áp dụng phổ biến và được giới công nghệ phát triển thành các nền tảng Frameworks khác nhau như:  AngularJS, Modernizr, jQuery, and jQuery Mobile….

Xem chi tiết responsive…

1. Viewport

Viewport là khung hình người dùng nhìn thấy trên thiết bị của họ khi vào một trang web bất kì. Với mỗi thiết khác nhau lại có viewport khác nhau. Nếu trang web cố định kích thước thì trình duyệt sẽ tự động thu nhỏ nội dung khi chuyển từ màn hình máy tính qua smartphone – điều này tạo nên trải nghiệm không tốt cho người dùng.

Thật may thay HTML5 cung cấp cho chúng ta phương pháp kiểm soát view một cách dễ dàng thông qua thẻ <meta> :

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

width=device-width: thiết lập chiều rộng của trang web theo chiều rộng của thiết bị

initial-scale=1.0: thiết lập mức độ zoom ban đầu khi trang web được load bởi trình duyệt

Xem qua ví dụ sau đây để thấy rõ sự khác biệt khi sử dụng viewport và khi không sử dụng viewport:

2. GridView


Rất nhiều trang web được xây dựng trên gridview, có nghĩa là trang web được chia thành các cột đều nhau. Một gridview thường có 12 cột ứng với 100% độ rộng và sẽ thu nhỏ hoặc mở rộng khi bạn thay đổi kích thước trình duyệt. Việc sử dụng gridview sẽ giúp bạn dễ dàng đặt vị trí các phần tử trên trang hơn, thuận lợi cho việc thực hiện responsive về sau.

Cùng xem qua ví dụ sau:

.container {
 width: 538px;
}
section,
aside {
 margin: 10px;
}
section {
 float: left;
 width: 340px;
}
aside {
 float: right;
 width: 158px;
}

Ở đây các phần tử được giữ cố định nên khi thay đổi kích thước container thì kích thước các phần tử bên trong vẫn không thay đổi. Thay vào đó chúng ta có thể sử dụng % hoặc em để giúp các phần tử thay đổi theo kích thước của container

section,
aside {
 margin: 1.858736059%; 
}
section {
 float: left;
 width: 63.197026%;    
}
aside {
 float: right;
 width: 29.3680297%; 
}

Lưu ý: Trong nội dung trên Grid-View sẽ được xây dựng hoàn toàn 1 cách thủ công để chúng ta có thể hiểu rõ cơ chế hoạt động của 1 Grid-View là như thế nào, hoàn toàn không phụ thuộc vào các thư viện CSS có sẵn như Bootstrap hay Foundation.

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các class của bootstrap để chia grid.

<div class="row">
 <div class="col-3">...</div> <!-- 25% -->
 <div class="col-9">...</div> <!-- 75% -->
</div>

Xem thêm tại: /docs/4.0/layout/grid/

Tuy nhiên Flexible grid layout không là không đủ. Khi trang web có độ rộng nhỏ thì kích thước các phần tử bên trong cũng nhỏ theo khiến nội dung hiển thị không tốt. Để giải quyết vấn đề này chúng ta cùng đi đến phần tiếp theo.

Media Queries là một kỹ thuật CSS được giới thiệu trong CSS3. Ta sử dụng cú pháp @media để bao gồm một khối các thuộc tính CSS chỉ khi một điều kiện nhất định là đúng. Nói một cách đơn giản là ta sẽ định nghĩa CSS riêng cho một nhóm các thiết bị có kích thước giống nhau.

Media Queries có thể được sử dụng trực tiếp trong thẻ HTML hoặc viết bên trong file css. ( Nên sử dụng @media bên trong css để tránh việc phải viết lặp lại nhiều lần)

<!-- Separate CSS File -->
<link href="styles.css" rel="stylesheet" media="all and (max-width: 1024px)">

@media all and (max-width: 1024px) {...}


@import url(styles.css) all and (max-width: 1024px) {...}
```sql
Mỗi media query có thể bao gồm một media type và theo sau bởi nhiều biểu thức. Các media types phổ biến bao gồm `all`, `screen`, `tv`,`print`. HTML5 còn bao gồm cả `3d-glasses`. Nếu media type không được chỉ định thì media query sẽ mặc định media type là `screen`.
## 1. Các biểu thức logic bên trong Media Queries
Có 3 loại toán tử logic khác nhau có thể sử dụng bên trong media queries bao gồm `and`, `not``only`.

Sử dụng toán tử `and` trong media queries cho phép ta thêm điều kiện bổ sung. Ví dụ sau chọn tất cả các màn hình có độ rộng từ 800 đến 1024 pixels:
```js
@media all and (min-width: 800px) and (max-width: 1024px) {...}

Trong khi đó toán tử not lại phủ định truy vấn được xác định. Ví dụ dưới đây áp dụng với các thiết bị màn hình không màu ( đen và trắng screen):

@media not screen and (color) {...}

Cuối cùng là toán tử only áp dụng cho truy vấn thỏa mãn điều kiện. Biểu thức dưới đây chỉ chọn màn hình hướng theo chiều dọc:

@media only screen and (orientation: portrait) {...}

Xem chi tiết responsive…

1 – The layout(Bố cục)

Khi bạn làm xong trang web nhưng non-responsive, điều đầu tiên cần làm là dán các dòng sau vào các thẻ <head></head> trên trang html của bạn. Điều này sẽ đặt chế độ xem trên tất cả các màn hình ở tỷ lệ co 1 × 1 và loại bỏ chức năng mặc định khỏi iPhone và các trình duyệt trên điện thoại thông minh khác hiển thị trang web ở chế độ full-view và cho phép người dùng phóng to bố cục bằng cách zoom.

      <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no">
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
      <meta name="HandheldFriendly" content="true">

Thật ra cốt lõi của Responsive layout là việc thay vì fix cứng pixel của từng khối trên giao diện thì ta sẽ thay bằng %

Dòng này khai báo để website cho phép các thiết bị di động điều chỉnh hiển thị tốt nhất trên thiết bị.

2 – Medias Query

Vậy với layout nhiều cột mà hiển thị trên di động thì sao? Ta cần sử dụng tới media query, ví dụ để thêm 1 số thuộc tính css cho riêng mobile ta có thể làm như sau:

  @media screen and (min-width: 480px) {

   .content {
    float: left;
   }

   .social_icons {
    display: none
   }

   // and so on...

  }

1 số kích cỡ màn hình khác thường dùng:

*   0 -> 740px cho điện thoại thông minh
*     @media (max-width: 740px) {}
*   741px -> 1023px cho tablet
*     @media (min-width: 741px) and (max-width: 1023px) {}
*   1024px < ....px cho những màn hình máy tính hoặc laptop (15.6)
*     @media (min-width: 1024px) {}

Như vậy là bạn hoàn toàn có thể control được cách hiển thị với từng loại màn hình(tương ứng với từng loại thiết bị)

Xem chi tiết responsive…

Responsive là gì?

Responsive hay thiết kế web đáp ứng là cách thiết kế web và phát triển web, ứng dụng nhằm đáp ứng được hành vi, môi trường của người sử dụng dựa trên kích thước màn hình, nền tảng, định hướng.

Nói dễ hiểu hơn, một website chuẩn responsive nghĩa là nó sẽ hiển thị tốt trên mọi loại thiết bị, trình duyệt, mọi kích cỡ màn hình, cửa sổ. Tùy vào kiểu màn hình mà các trang web được điều hướng theo chiều ngang, chiều dọc (ví dụ chiều dọc sẽ xuất hiện ở các thiết bị mobile), sắp xếp menu, layout.

Tuy nhiên, nếu chỉ đáp ứng yếu tố trên, nghĩa là mới dừng ở mặt hiển thị. Responsive web còn biểu thị ở hành vi người dùng, tức nghĩa người dùng có thể nhìn rõ nội dung mà không cần phóng to, cuộn ngang màn hình. Website có khoảng trống để người dùng dễ dàng click button mà không bị nhầm lẫn.

Tại sao nên sử dụng Responsive

Hiểu được Responsive là gì, bạn sẽ thấy ứng dụng thông minh của nó vô cùng hữu ích, tăng trải nghiệm cho người dùng trong thời đại công nghệ.

 • Responsive giúp bạn có thể tạo một bản website mà tương thích với mọi loại thiết bị. Đồng nghĩa bạn tiết kiệm được cả chi phí, thời gian, công sức, không cần xây dựng, duy trì nhiều phiên bản khác nhau dành riêng cho điện thoại/laptop.
 • Tiêu chuẩn Responsive hỗ trợ cho SEO trang web nhờ mọi luồng đều dẫn đến một URL duy nhất, tăng tỷ lệ người dùng ở lại site, tác động tốt đến các chỉ số Google Analytics.
 • Responsive trong website cũng giúp bạn bảo trì website dễ dàng chỉ với thay đổi css, html cho phù hợp với các kích thước hiển thị khác nhau. Bạn không cần tác động đến server mà vẫn tùy chỉnh web theo nhu cầu nhanh chóng.

Xem chi tiết responsive…

Responsive là gì? Những lợi ích Responsive Web Design mang lại

Sau đây Tmarketing sẽ giúp bạn hiểu về Responsive cũng như những lợi ích mà nó mang lại cho người dùng.

Responsive là gì?

Responsive Web Design (RWD): là thuật ngữ ám chỉ cách thiết kế trang web hiển thị tương thích với mọi kích thước thiết bị.  Mục tiêu chính là cải thiện trải nghiệm của người dùng.

Khi người dùng chuyển từ máy tính xách tay của họ sang iPad hay iPhone, trang web sẽ tự động chuyển đổi để phù hợp với kích thước màn hình và kịch bản xử lý.

Ví dụ về Web Responsive: Bạn mở trang chủ website Responsive, rồi thu nhỏ trình duyệt hoặc đổi độ phân giải màn hình, bạn sẽ thấy website của mình không hề xuất hiện Scrollbar ngang mà nó sẽ tự động co dãn sao cho phù hợp với chiều rộng màn hình máy tính bạn.

Những lợi ích Responsive Web Design mang lại

 • Giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí khi mà bạn không cần phải duy trì từng phiên bản web khác nhau cho điện thoại và máy tính
 • Cải thiện điểm SEO, tối ưu SEO OnPage, đặc biệt hữu ích cho thiết kế website chuẩn SEO
 • Tăng tỷ lệ chuyển đổi đáng kể (Higher Conversion Rates)
 • Website sẽ load nhanh hơn và được nhiều trình duyệt hỗ trợ
 • Giảm tỷ lệ thoát trang (Bounce Rates)
 • Dễ dàng bảo trì trang web bởi vì nó không liên quan gì đến phía server, chỉ việc thay đổi html và css để thay đổi giao diện hoặc bố cục thích hợp với các thiết bị khác nhau.

Các nguyên tắc cơ bản để thiết kế website chuẩn Responsive

Sau đây là những nguyên tắc cơ bản khi thiết kế website Responsive mà người dùng nào cũng nên biết.

Flexible Grid

ViewPort

Nếu bạn không sử dụng thẻ <meta>, web của bạn sẽ gặp đôi chút trục trặc, chẳng hạn như quá nhỏ hoặc kích thước các bố cục bị dài quá khung màn hình. Việc sử dụng thể này sẽ cho phép thiết bị biết được kích thước khung hình và hiển thị tốt hơn nhiều.

<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>

 • width=device-width: thiết lập chiều rộng của trang web theo chiều rộng của thiết bị
 • initial-scale=1.0: thiết lập mức độ zoom ban đầu khi trang web được load bởi trình duyệt

Fluid Grid – Bố cục linh hoạt

Fluid Grid là một hệ thống bố cục được vẽ dựa trên độ phân giải màn hình của người dùng, trái ngược hoàn toàn với những layout có chiều ngang cố định. Các lưới linh hoạt này được xây dựng trên các đơn vị tính, hầu hết nên sử dụng phần trăm (%), chẳng hạn cột có độ rộng là 25%, và đơn vị em (để tạo ra khoảng cách giữa các cột).

Media Queries

Thực tế Fluid Grid chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình. Khi các trình ngày càng hẹp hơn, thử thách mới bắt đầu xuất hiện, đó là lý do vì sao chúng ta cần Media Queries.  

Media Queries là một kỹ thuật CSS, Ta sử dụng cú pháp @media để bao gồm một khối các thuộc tính CSS chỉ khi một điều kiện nhất định là đúng.

Cách thức sử dụng Media Queries

 • Sử dụng trực tiếp cú pháp @media ở trong file style sẵn có.
 • Tạo 1 file chứa Media Queries riêng và @import nó vào CSS.
 • Gắn riêng mỗi file style trên các khung hình khác nhau vào qua HTML.

Nguyên tắc của Mobile First trong Responsive

Mobile-first là tiêu chuẩn ưu tiên mặc định cho các khung hình nhỏ như thiết bị di động sau đó mới cho các tablet và desktop.

/Smart phone nhỏ/
@media screen and (min-width: 240px){
}
/Iphone(480 x 640)/
@media screen and (min-width: 320px){
}
/Tablet nhỏ(480 x 640)/
@media screen and (min-width: 480px){
}
/Ipad dọc(768 x 1024)/
@media screen and (min-width: 768px){
}
/Ipad ngang(1024 x 768)/
@media screen and (min-width: 1024px){
}

Flexible Media

Một số hình ảnh trên website có thể không tương thích với các thiết bị, vì thế cũng phải cần có khả năng thay đổi sao cho phù hợp.

Một cách thông dụng là set width là 100% cùng với height: auto. Khi đó ảnh hay video sẽ thay đổi chiều rộng và cao sao cho phù hợp với độ dãn của màn hình.

img {
width: 100%;
height: auto;
}

Thứ hai là nếu muốn ảnh hoặc video thay đổi theo viewport nhưng không quá khác kích thước gốc, ta có thể sử dụng thuộc tính max-width:

img {
max-width: 100%;
height: auto;
}

Một số công cụ kiểm tra Responsive Web Design

Ngày nay, nhiều người sử dụng điện thọai hoặc máy tính bảng để truy cập vào website, do đó test responsive web design rất quan trọng vì trải nghiệm của người dùng trên các thiết bị di động và trên desktop rất khác nhau. Có hai phương pháp phổ biến để kiểm tra website responsive:

Công cụ kiểm tra trực tuyến

 • Mobile-Friendly của Google
 • Responsinator
 • Responsive Design Test by TrulyBlogger
 • Material Design
 • Screenfly

Công cụ phát triển trình duyệt web

Một cách khác là sử dụng công cụ phát triển trình duyệt web như: Google Chrome, Opera hay Mozilla Firefox.

Ví dụ cách thực hiện trên trình duyệt Google Chrome:

 • Mở website cần kiểm tra
 • Nhấp chuột phải, chọn Kiểm Tra Hoặc Inspect.
 • Trên cửa sổ Dev Tools mở lên, chọn Toggle device toolbar.
 • Sử dụng trình giả lập xuất hiện trên màn hình, bạn có thể kiểm tra responsive trên thiết bị, kích thước.

Sau đây là những nội dung Responsive cũng như hướng dẫn tổng quát và chi tiết nhất, hy vọng qua bài viết của Tmarketing sẽ có ích và giúp bạn giải đáp thắc mắc cũng như những những vấn đề của bản thân đang mắc phải. Nếu có bất kì thắc mắc nào bạn có thể liên hệ với Tmarketing đơn vị chuyên thiết kế website hàng và cung cấp các giải pháp về website – hosting – VPS các giải pháp về Digital Marketing để giải đáp các thắc mắc nhé !

Trần Bình Trọng

Trần Bình Trọng, CEO tại Tmarketing.vn. Đam mê nghiên cứu Digital marketing. Với tôi, có 2 thứ không thể thiếu đối với mọi nhà tiếp thị trong kỉ nguyên số là nắm vững các nguyên lý nền tảng Marketing và am hiểu các công cụ số để tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức về SEO – Inbound Marketing – Tối ưu chuyển đổi trên website, đúc kết từ nhiều năm xây dựng Agency, triển khai cho nhiều lĩnh vực – công ty từ quy mô start-up tới tập đoàn. Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng quay khá nhiều video hằng tuần trên youtube để chia sẻ các chủ đề tương tự. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.

Xem chi tiết responsive…

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề responsive responsive

Kevin Powell, tutorial, html, css, responsive design, html css tutorial, responsive css, creating a responsive site, css responsive, responsive made easy, how to make a responsive website

.

Tóm lại, thương hiệu và tiếp thị là hai khái niệm quan trọng song hành với nhau. Một thương hiệu mạnh sẽ giúp các nỗ lực tiếp thị của bạn thành công hơn và ngược lại. Bằng cách ghi nhớ những khái niệm này, bạn có thể tạo ra một sự kết hợp mạnh mẽ giúp doanh nghiệp của bạn phát triển và thành công. Rõ ràng là xây dựng thương hiệu và tiếp thị đi đôi với nhau. Một thương hiệu mạnh sẽ không chỉ thu hút khách hàng mới mà còn khiến những khách hàng hiện tại quay trở lại. Bằng cách tạo ra một chiến lược tiếp thị toàn diện có tính đến thương hiệu của bạn, bạn có thể thiết lập doanh nghiệp của mình để thành công.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button