Quảng cáo & Truyền thông

Nguyễn Quốc Trung Hưng


Revenue Manager

Heineken Vietnam

About Me

– 6 năm kinh nghiệm trong quản lý tài chính và hoạch định chiến lược cho hơn 5 ngành hàng của Unilever và Heineken VN.

– Có chuyên môn và kinh nghiệm đa dạng trong mảng Management Accounting, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực, đầu tư hiệu quả và tăng trưởng trên doanh thu và lợi nhuận.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button