Quảng cáo & Truyền thông

Leading Yourself: Lãnh đạo Bản thân

Trở thành lãnh đạo không đồng nghĩa với việc ngừng cố gắng, kỷ luật. Ngược lại khi là lãnh đạo, bạn càng phải hoàn thiện bản thân nhiều hơn, không chỉ vì chính bạn mà còn vì đội nhóm. Họ sẽ xem bạn là tấm gương về sự hiệu quả, kỷ luật & tinh thần học hỏi liên tục. Khóa học này sẽ giúp bạn trau dồi & hoàn thiện bản thân từ cảm xúc đến năng lực, từ đó ảnh hưởng & phát triển chính những phẩm chất này cho đội nhóm.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button