Quảng cáo & Truyền thông

Lập trình R: Khoa học dữ liệu 2023

Tổng hợp các bài viết kiến thức chuyên sâu về thiết kế thương hiệu, những case study điển hình về xây dựng và phát triển thương hiệu. Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.
Lập trình R: Khoa học dữ liệu
| Cập nhật mới nhất 2023

Khoa học dữ liệu đòi hỏi phải thành thạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau như học máy, lập trình R, Python, học sâu và nhiều lĩnh vực khác. Trong số tất cả những ngôn ngữ này, một trong những ngôn ngữ lập trình cơ bản cần thiết cho mọi nhà khoa học dữ liệu là lập trình R. Các ngôn ngữ lập trình này giúp nhà khoa học dữ liệu thu thập dữ liệu, tạo hình ảnh trực quan, thực hiện phân tích dự đoán và thống kê cũng như giao tiếp quá trình kết quả với các bên liên quan.

Khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình R:

Nó là một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Robert Gentleman và Ross Ihaka. Nó đề cập đến các khái niệm khác nhau về phương pháp đồ họa và thống kê. Nó bao gồm can thiệp thống kê, hồi quy tuyến tính và thuật toán học máy, chuỗi thời gian và hơn thế nữa. Phân tích chi tiết như giảm dữ liệu, tương quan và phân cụm dữ liệu dễ dàng được thực hiện với lập trình R. Quá trình xử lý dữ liệu của R rất hiệu quả so với phần còn lại. R. Nó cũng cung cấp một bộ sưu tập lớn, tích hợp, mạch lạc các công cụ chuyển tiếp, đặc biệt được sử dụng để phân tích dữ liệu. Cơ sở đồ họa, các công cụ linh hoạt, cùng với các chương trình có cấu trúc tốt là những điểm đặc biệt của nó. Đối với các chương trình đầy đủ, C, C ++ và FORTRAN thường được đi kèm trong quá trình thời gian chạy.

R có thể hữu ích trong việc phân tích dữ liệu diễn ra trong chuỗi các bước sau:

  1. Lập trình: R là một công cụ lập trình có thể truy cập và minh bạch

  2. Chuyển đổi: Đây là một tập hợp các công cụ thư viện khác nhau có thể giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề đặc biệt liên quan đến khoa học dữ liệu.

  3. Khám phá: tinh chỉnh, phân tích và điều tra dữ liệu phải được thực hiện.

  4. Mô hình hóa: Mô hình phù hợp của dữ liệu được R thu thập bằng nhiều công cụ.

  5. Giao tiếp: Tích hợp đồ thị, đầu ra và mã để chia sẻ kết quả đầu ra của dữ liệu.

Lập trình R được sử dụng bởi nhiều ngành, cụ thể là học thuật, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, chính phủ, bảo hiểm, tài chính, bán lẻ, sản xuất và nhiều hơn nữa. Các công ty lớn như Google, Facebook, Microsoft, Uber, Twitter, HP, Ford và Novartis sử dụng R đa mục đích. Bên cạnh đó, các lĩnh vực CNTT, Phân tích, Tổ chức tài chính và các công ty tư vấn cũng sử dụng R để hoạt động tốt hơn. Dự báo kinh tế, phân tích hành vi, tính hiệu quả trong quảng cáo, trực quan hóa dữ liệu, phân tích thống kê và mô hình hóa rủi ro tín dụng là một số ứng dụng chính của lập trình R.

R cung cấp các phương pháp khác nhau để giúp phân tích thống kê dữ liệu lớn đơn giản hơn bằng cách sử dụng các tính năng sau:

  • Mô hình hóa phi tuyến tính và tuyến tính

  • Phân tích chuỗi thời gian

  • Phân cụm

  • Giao diện và khả năng mở rộng sang các ngôn ngữ lập trình khác

  • Các gói mã có thể chia sẻ

Khả năng biểu đồ và đồ họa của ngôn ngữ này là không thể so sánh được. Ban đầu, R trở nên phổ biến trong lĩnh vực học thuật, nơi dữ liệu phải được sao chép liên tục và nó trở thành chìa khóa cho sự tín nhiệm. Công việc tái tạo đã có lợi thế trong lĩnh vực kinh doanh nơi các khối dữ liệu được phân tích theo thời gian. Mọi công cụ được nhà khoa học dữ liệu yêu cầu để đánh giá và thao tác dữ liệu đều được đưa vào ngôn ngữ lập trình R.

Khoa học dữ liệu đang xác định lại cách các công ty điều hành doanh nghiệp của họ. Học một ngôn ngữ như R có thể giúp bạn theo nhiều cách khác nhau như cung cấp thông tin chi tiết tốt nhất về dữ liệu, điều này cuối cùng khiến bạn trở thành một nhà phân tích dữ liệu thành công.

Hỗ trợ
Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn với bất kỳ khách hàng nào dù bạn ở đâu, quy mô dự án thế nào với nhu cầu bất kỳ nào, chỉ cần bạn liên hệ, cung cấp thông tin và mong muốn của mình. Đội ngũ của SEMTEK luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức thương hiệu miễn phí, phù hợp và hiệu quả đến tất cả mọi người.
Blog chia sẻ kiến thức về thiết kế, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp từ những chuyên gia hàng đầu tại Goldidea.
Liên hệ: SEMTEK Co,.LTD

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button