Quảng cáo & Truyền thông

Khám phá Thế giới Quảng cáo TVC

Buổi 4 – Bản chất của Kênh TV
4.1 – Bản chất của Kênh TV (The Nature of TV) Xem
4.2 – Lợi thế của Kênh TV (Benefits of TV) Xem
4.3 – Hạn chế của Kênh TV (Limitations of TV) Xem
4.4 – Insight của Người xem TV (Channel Insight of TV) Xem
4.5 – Tổng kết: Bài giảng Phần 2 (Buổi 4) Xem
Buổi 5 – Quy trình Sản xuất TVC (1): Creative
5.1 – Giới thiệu về Quy trình Sản xuất TVC Xem
5.2 – Tham khảo: Nivea “Happy Time” (UK Version) Xem
5.3 – Tham khảo: Nivea “Happy Time” (VN version) Xem
5.4 – Giai đoạn Creative Xem
5.5 – Tham khảo: Một số storyboard của các TVC ở Việt Nam Xem
Buổi 6 – Quy trình Sản xuất TVC (2): Pre-production
6.1 – Giai đoạn Pre-production Xem
Buổi 7 – Quy trình Sản xuất TVC (3): Production
7.1 – Giai đoạn Production Xem
7.2 – Mẫu Shooting Calendar Xem
7.3 – Mẫu Call-sheet Xem
Buổi 8 – Quy trình Sản xuất TVC (4): Post-production
8.1 – Giai đoạn Post-production Xem
8.2 – Vai trò của Client, Agency và một số lưu ý khi làm TVC Xem
8.3 – Tham khảo: Hậu trường TVC Vĩnh Hảo Aktiva “Jonny Trí Nguyễn” Xem
8.4 – Tham khảo: (Final) TVC Vĩnh Hảo Aktiva “Jonny Trí Nguyễn” Xem
8.5 – Tham khảo: Hậu trường TVC Vinasoy “Tăng Thanh Hà” Xem
8.6 – Tham khảo: (Final) TVC Vinasoy “Tăng Thanh Hà” Xem
8.7 – Tham khảo: Hậu trường TVC Dầu gió “Thiên Thảo” bá đạo Xem
8.8 – Tham khảo: (Final) TVC Dầu gió “Thiên Thảo” Xem
8.9 – Tổng kết: Bài giảng Phần 3 (Buổi 5+6+7+8) Xem
Buổi 9 – Ngân sách cho TVC
9.1 – Hoạch định Ngân sách cho TVC (phần 1) Xem
9.2 – Hoạch định Ngân sách cho TVC (phần 2) Xem
Buổi 10 – Viết brief cho TVC
10.1 – Chuẩn bị Client Brief / IBC Brief Xem
10.2 – Mẫu IBC Brief Xem
10.3 – Các quy tắc chuẩn bị cho IBC Brief Xem
Buổi 11 – Pitching và Đánh giá Agency
11.1 – Pitching và Đánh giá Agency Xem
11.2 – Mẫu đánh giá Agency Xem
Buổi 12 – Đánh giá Ý tưởng TVC
12.1 – Quy tắc đánh giá Ý tưởng Sáng tạo TVC Xem
Buổi 13 – Vài vấn đề Pháp lý cho TVC
13.1 – Vài vấn đề Pháp lý cho TVC Xem
Buổi 14 – Vài lưu ý khi Đặt mua Truyền thông TV (Media Booking)
14.1 – Vài lưu ý khi đặt mua Truyền thông TV (Media Booking) Xem
14.2 – Tổng kết: Bài giảng Phần 4 (Buổi 9+10+11+12+13+14) Xem
14.3 – Lời kết Xem

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button