Marketing

Hội thảo trên web: Thống trị sự cạnh tranh của bạn với thông tin chi tiết về phiên đấu giá của Google và trí thông minh tìm kiếm

Thông tin chi tiết về phiên đấu giá là một công cụ mạnh mẽ mà tất cả chúng ta đều sử dụng để hiểu hiệu suất chiến dịch so với các đối thủ cạnh tranh. Tìm kiếm thông minh bổ sung thêm một lớp chi tiết khác để đảm bảo bạn đi trước đối thủ một bước.

Tham gia cùng Sean O'Connor, CSM cấp cao và Kỹ sư bán hàng tại Adthena, để khám phá ba chiến thuật thông minh tìm kiếm dễ dàng sẽ giúp bạn thống trị đối thủ cạnh tranh của mình cùng với các trường hợp sử dụng từ các chuyến tàu L'Oreal và Avanti West Coast.

Đăng ký ngay hôm nay cho “ Thống trị cuộc cạnh tranh của bạn với Google Auction Insights và Search Intelligence ”do Adthena trình bày.

Related Articles

Back to top button