Quảng cáo & Truyền thông

Hội thảo trên web: Kênh quảng cáo nào hoạt động tốt nhất cho thương hiệu của bạn?

Các kênh quảng cáo mới xuất hiện dường như chỉ sau một đêm. Các tiêu đề quảng cáo sự phổ biến của các lựa chọn mới nhất và tuyệt vời nhất, và các nhà tiếp thị cảm thấy vội vàng tham gia. Đối với những người trong không gian B2B, việc cố gắng giải mã xem xu hướng mới nhất có đáng để đầu tư thời gian và công sức để giúp bạn tiếp cận đối tượng mục tiêu của mình hay không còn phức tạp hơn.

Tham gia cùng các chuyên gia tại MNTN, những người chia sẻ các chỉ số hiệu suất được sử dụng để xác định hiệu quả của các kênh quảng cáo mà họ đã thử nghiệm — cho dù đó là kênh xã hội mới hay thậm chí là Truyền hình được kết nối.

Đăng ký ngay hôm nay để tham gia “ Leap or Linger: Xác định Nền tảng Quảng cáo nào để Thử nghiệm cho Thương hiệu B2B của Bạn ,” do MNTN trình bày.

Related Articles

Back to top button