Quảng cáo & Truyền thông

Hội thảo trên web: Chuyển đổi hoạt động nội dung của bạn với DAM

Khi nói đến việc quảng bá và bán sản phẩm, nội dung là phần khởi đầu của mọi thứ. Nhu cầu quản lý nội dung đang lớn hơn bao giờ hết khi khách hàng nhận thông tin trên số lượng ngày càng tăng của các kênh.

Quy trình làm việc nội dung vô tổ chức có thể là nguyên nhân dẫn đến thảm họa. Vì vậy, nội dung sản phẩm bắt buộc phải được tổ chức, kiểm soát và có thể truy cập được đối với một loạt các bên liên quan bên trong và bên ngoài. Tham gia cùng các chuyên gia từ McCormick & Company và Acquia khi họ thảo luận về những thách thức, cơ hội và bài học kinh nghiệm thông qua hành trình DAM của McCormick.

Đăng ký ngay hôm nay để nhận “Nội dung Đến trước: Chuyển đổi hoạt động của bạn với DAM, ” do Acquia trình bày.

Related Articles

Back to top button