Marketing

Google xóa hỗ trợ cho một số thẻ tiện ích mở rộng sơ đồ trang web hình ảnh và video

Vào ngày 6 tháng 8, 2022, Google sẽ không còn hỗ trợ một số thẻ mở rộng sơ đồ trang web video và hình ảnh nữa. Gary Illyes từ Google cho biết họ đang loại bỏ hỗ trợ cho các thẻ tiện ích mở rộng sơ đồ trang web đó để đơn giản hóa các tiện ích mở rộng sơ đồ trang web và giúp “giảm độ phức tạp của cơ sở mã của bạn” bằng cách làm cho các sơ đồ trang web nói chung “ít lộn xộn hơn.”

Những gì đang được gỡ bỏ. Các thẻ mở rộng sơ đồ trang web sau sẽ không còn được hỗ trợ:

Trong sơ đồ trang web hình ảnh:

  • chú thích
  • vị trí địa lý
  • tiêu đề
  • giấy phép

Trong sơ đồ trang web dành cho video:

  • danh mục
  • player_loc
  • player_loc [@autoplay]
  • gallery_loc, price [@all]
  • tvshow [@all]

Ngày 6 tháng 8, 2022. Google cho biết “các thẻ không dùng nữa sẽ không ảnh hưởng đến các tính năng lập chỉ mục và tìm kiếm sau ngày 6 tháng 8 2022.”

Điều này không có nghĩa là bạn cần phải chạy đua để xóa các thẻ hoặc thuộc tính này khỏi sơ đồ trang web video hoặc hình ảnh của mình. Google cho biết “không cần thực hiện ngay hành động nào; bạn có thể giữ nguyên các thẻ và thuộc tính này mà không có nhược điểm. ”

Thông báo của Search Console. Đôi khi trong tương lai, Google đã bổ sung thêm rằng nếu bạn vẫn còn các thẻ hoặc thuộc tính này trong các tệp sơ đồ trang web đó, Google có thể thông báo cho bạn rằng chúng đã không còn được dùng nữa qua thông báo hoặc lỗi trong Search Console. “Trong tương lai, Search Console có thể hiển thị cảnh báo khi những cập nhật này được đưa vào các phiên bản giản đồ tiếp theo của tiện ích mở rộng Hình ảnh và Video”, Google nói thêm.

Tại sao chúng tôi quan tâm. Nếu bạn sử dụng các thẻ hoặc thuộc tính này trong sơ đồ trang web video hoặc hình ảnh của mình, bạn nên biết rằng chúng sẽ không còn được hỗ trợ trong khoảng một tháng nữa. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo về điều này qua Google Search Console. Nhưng đừng vội thực hiện các thay đổi – việc giữ lại chúng sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất trang web của bạn trong Google Tìm kiếm.

Related Articles

Back to top button