Quảng cáo & Truyền thông

Google Keyword Planner có một tính năng mới

Về mặt kỹ thuật, tính năng mới đã được phát hành trong 2021, nhưng chỉ cho một số lượng nhỏ người dùng. Nhưng giờ đây, Google đang dần phát triển một công cụ mà họ gắn nhãn là “Tổ chức từ khóa thành các nhóm quảng cáo”. Điều này lần đầu tiên được Tauqueer Aziz thu hút sự chú ý của chúng tôi trên Twitter và được xác nhận bởi người phát ngôn của Google vào ngày hôm nay.

Những gì Google nói. Google đã xác nhận tính năng mới trong một tuyên bố hôm nay:

Bạn luôn có thể chọn thêm từ khóa vào nhóm quảng cáo theo cách thủ công (chọn thủ công những từ khóa nào để thêm vào vị trí). Tính năng này bổ sung khả năng sử dụng hệ thống máy học tự động, nơi chúng tôi đề xuất nhóm quảng cáo nào là tốt nhất cho từ khóa, thay vì bạn thực hiện vị trí theo cách thủ công.
Điều này hy vọng sẽ giúp nhà quảng cáo tiết kiệm thời gian và công sức nếu họ có hàng nghìn từ khóa / nhóm quảng cáo để sàng lọc. Khả năng thêm từ khóa theo cách thủ công vẫn tồn tại.

Tại sao chúng tôi quan tâm. Tính năng mới này nhằm mục đích tiết kiệm thời gian cho nhà quảng cáo bằng cách tự động phân bổ từ khóa vào các nhóm quảng cáo có liên quan. Nhưng cũng giống như hầu hết các ứng dụng tự động hóa, hãy sử dụng một cách thận trọng. Kiểm tra, phân tích và điều chỉnh khi cần thiết.

Related Articles

Back to top button