Quảng cáo & Truyền thông

Google giải quyết các vấn đề về báo cáo Chia sẻ hiển thị và Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Google vừa thông báo một vấn đề liên quan đến dữ liệu báo cáo Tỷ lệ hiển thị và Thông tin chi tiết về phiên đấu giá.

Google nói gì. Đây là một vấn đề đã biết kể từ ngày 3 tháng 8 và Google đang tìm cách giải quyết. Bản cập nhật sẽ được cung cấp trước ngày 6 tháng 8. Google cho biết vấn đề này không ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo hoặc chiến lược đặt giá thầu tự động.

Tại sao chúng tôi quan tâm. Các nhà quảng cáo gặp sự cố với một trong các báo cáo dữ liệu này nên tiếp tục kiểm tra trang tổng quan trạng thái quảng cáo để cập nhật.

Related Articles

Back to top button