Quảng cáo & Truyền thông

Google Ads ra mắt trang tổng quan tài khoản người quản lý

Google Ads hôm nay đã thông báo rằng các nhà quảng cáo hiện có thể sử dụng trang tổng quan ở cấp tài khoản người quản lý.

Nó trông như thế nào. Trang tổng quan được chia nhỏ theo các khu vực sau:

 • Tóm tắt Cấp cao nhất
 • Chuyển đổi theo thời gian
 • Các cụm từ tìm kiếm hàng đầu
 • Báo cáo Hiệu suất Chiến dịch
 • Thông tin chi tiết về phiên đấu giá tìm kiếm
 • Vị trí hàng đầu

Đây là ảnh chụp màn hình từ Google:

Cách lấy. Đơn giản. Chuyển đến menu Báo cáo trong tài khoản người quản lý Google Ads của bạn và nhấp vào Trang tổng quan để bắt đầu.

Các thay đổi bổ sung đối với trang tổng quan. Google cho biết họ cũng đã thực hiện năm cải tiến. Giờ đây, bạn có thể:

 • Thay đổi phạm vi ngày và bộ lọc cho toàn bộ trang tổng quan.
 • Thêm thẻ bảng tương tác, các tính năng định dạng phong phú và định dạng có điều kiện
 • Tải xuống báo cáo chất lượng cao nhanh hơn.
 • Thay đổi kích thước thẻ và bố cục động dựa trên kích thước cửa sổ
 • Tạo thẻ trang tổng quan bằng cách sao chép các báo cáo đã lưu hiện có

Tại sao chúng tôi quan tâm. Cho đến nay, các trang tổng quan này chỉ có thể hiển thị dữ liệu từ các tài khoản cá nhân. Theo Google, thay đổi này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm thấy các vấn đề hoặc cơ hội tiềm ẩn ở cấp độ cao hơn trên nhiều tài khoản. Trang tổng quan này phải là một tính năng được chào đón đối với một số nhà tiếp thị, chẳng hạn như những người quản lý tài khoản trả phí cho nhượng quyền thương mại, bởi vì nó cung cấp cái nhìn tổng hợp, cấp cao về hiệu suất Google Ads, chi phí và các chỉ số chính khác.

Related Articles

Back to top button