Quảng cáo & Truyền thông

Giải mã Người tiêu dùng bằng Nghiên cứu Định tính

Thấu hiểu chiều sâu người tiêu dùng bằng 4 phương pháp Nghiên cứu Định tính (Qualitative Research) vừa khoa học và chặt chẽ theo đúng chuẩn của Nghiên cứu Thị trường, nhưng cũng vừa đơn giản, dễ hiểu và rất “con người”. Khi nào và tại sao phải lựa chọn Thảo luận nhóm (Focus-Group Discussion), Phỏng vấn Chuyên sâu (In-depth Interview), Sống cùng đáp viên (Ethnography) hay Nghiên cứu người mua hàng (Shopper Study)? Tất cả sẽ được giải đáp qua 22 videos súc tích và sinh động dưới đây.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button