Đơn kiện thay mặt cho hơn 200 nạn nhân của Astroworld

Đơn kiện thay mặt cho hơn 200 nạn nhân của Astroworld

Các vụ kiện chống lại các nhà tổ chức Lễ hội Astroworld đang dồn dập sau khi chín người chết. Người phát ngôn của Travis Scott cho biết rapper này không hề hay biết về những cái chết cho đến vài giờ sau buổi biểu diễn. Lilia Luciano chia sẻ mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *