Quảng cáo & Truyền thông

Đẩy nhanh quá trình tự động hóa hành trình của khách hàng với lộ trình CDP này

Các công ty hàng đầu tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm khách hàng mạnh mẽ hơn trên nhiều kênh và cảm thấy gắn kết và có ý nghĩa khi kết thúc -người sử dụng. Nhưng nhiều nhóm gặp khó khăn trong việc kết hợp hiệu quả các công cụ kế thừa và các công nghệ mới nổi cần thiết để xây dựng trải nghiệm đa kênh hiệu quả.

Autodesk hợp tác với ActionIQ để phát triển một ngăn xếp chống lại tương lai sẽ trao quyền cho một cách tiếp cận tự phục vụ để đạt được CX đa kênh vượt trội. Tham gia phiên ảo này để tìm hiểu cách bạn có thể đẩy nhanh cách tiếp cận của mình để làm chủ hành trình của khách hàng đa kênh.

Đăng ký ngay hôm nay cho “ Ngăn xếp tiếp thị của bạn đã sẵn sàng cho đa kênh chưa CX? ”do ActionIQ trình bày.

Related Articles

Back to top button