Marketing

Insight trong marketing là gì? Lợi ích insight trong marketing của doanh nghiệp

Sự bùng nổ dữ liệu khiến chúng ta có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với các loại thông tin.…

Read More »

Influencer Marketing là gì? Vai trò của Influencer marketing trong doanh nghiệp

Công nghệ thông tin phát triển đồng nghĩa với việc con người tiếp cận thông tin nhờ internet ngày càng…

Read More »

Inbound Marketing là gì? 5 giai đoạn của Inbound Marketing

Tập trung tạo ra giá trị để thu hút người dùng tự tìm đến doanh nghiệp, sau đó chuyển đổi…

Read More »

In-house marketing là gì? Lợi thế khi làm marketing in-house

Trước tiên các bạn cần hiểu được In-house là gì? Việc làm In-house marketing là gì? Tại sao nó lại thường…

Read More »

Impression là gì? Chỉ số Impression cho biết điều gì?

Impression là gì? Impression đóng vai trò gì trong việc tăng hiệu quả của quảng cáo hay tối ưu trang của…

Read More »

Hoạt động truyền thông là gì? Các bước tiến hành hoạt động truyền thông

Truyền thông là gì? Một trong những khái niệm được sử dụng phổ biến trong các hoạt động truyền bá,…

Read More »

Marketing là gì? 10 hoạt động marketing nên làm mỗi ngày

Về bản chất, marketing là gì? Các doanh nghiệp có thể dùng những phương thức truyền thông hoạt động marketing…

Read More »

Hệ thống thông tin marketing là gì? Thành phần của hệ thống thông tin marketing

Phân tích cơ bản sử dụng dữ liệu công khai để đánh giá giá trị của cổ phiếu hoặc bất…

Read More »

Google Marketing là gì? Có nên làm Google Marketing hay không?

Để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình đến với người dùng internet, thì hiện tại có 2 kênh…

Read More »

Giám đốc marketing là gì? Mô tả công việc của Giám đốc Marketing (CMO)

Giám đốc marketing – Chief Marketing Officer (CMO) – một vị trí được đánh giá là vị trí vô cùng…

Read More »
Back to top button