buyer personas

Làm thế nào để vượt ra ngoài Persona và tìm thấy nàng thơ của bạn

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực tiếp thị đủ lâu, bạn nhất định gặp phải người mua . Tính…

Read More »
Back to top button