Brand Voice

Nghiên cứu về tiếng nói thương hiệu: Nội dung của bạn nên có thẩm quyền hay có thể chấp nhận được?

Yêu cầu một nhà tiếp thị mô tả giọng nói thương hiệu lý tưởng và bạn nhất định phải nghe…

Read More »

Có phải 'Sự thiếu hiểu biết về đa nguyên' đang làm hỏng hoạt động tiếp thị và thông báo của bạn không?

Một thập kỷ trước, Dan Ariely đứng trước những bộ óc sáng giá nhất đất nước tại Đại học Duke.…

Read More »
Back to top button