Quảng cáo & Truyền thông

Cải thiện trải nghiệm hành trình của khách hàng với các bước đã được chứng minh này

Chưa bao giờ là thời điểm quan trọng hơn để đặt khách hàng của bạn lên hàng đầu. Cung cấp trải nghiệm khách hàng kịp thời và phù hợp giúp thương hiệu của bạn tách biệt khỏi đối thủ cạnh tranh. Nhưng một cuộc khảo sát của Hội đồng CMO cho thấy chỉ có 7% nhà tiếp thị nói rằng họ có thể cung cấp các cam kết theo thời gian thực, theo hướng dữ liệu trên tất cả các điểm tiếp xúc.

Tham gia Trưởng bộ phận Tiếp thị Công nghệ của Shutterfly Neta- Lee Katz và Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm của ActionIQ George Phipps khi họ thảo luận về cách Shutterfly đạt được hành trình khách hàng phù hợp và kịp thời trong chiến lược CX của mình, đồng thời hợp lý hóa hoạt động và giảm bớt nguồn lực dành riêng cho việc quản lý đối tượng khách hàng.

Đăng ký ngay hôm nay cho “ Bắt đầu đạt được sự tương tác của khách hàng trong thời gian thực ở quy mô ” do ActionIQ trình bày.

Related Articles

Back to top button