Marketing

Các xu hướng tính năng của SERP mà mọi người làm SEO đều phải biết

Five people looking at analytics

Mỗi ​​khi bạn nhập câu hỏi vào Google, trang kết quả có thể trông hoàn toàn khác. Hãy suy nghĩ về video, hình ảnh, quảng cáo, biểu đồ và các câu hỏi liên quan.

Ngày nay có nhiều hơn 40 các yếu tố tương tác khác nhau hoặc các tính năng SERP có thể xuất hiện. Các kết quả đáp ứng này mang lại trải nghiệm người dùng được cải thiện, nhưng đặt ra một thách thức thực sự đối với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).

Vì vậy, làm thế nào bạn có thể biết các tính năng SERP nên có đi đầu trong kế hoạch chiến lược của bạn? Trong báo cáo này, Similarweb đã phân tích các tính năng SERP phổ biến nhất trong nhiều ngành khác nhau. Nó bao gồm

  • Các phương pháp hay nhất để giúp bạn xếp hạng cho các tính năng SERP chính
  • Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm
  • Xu hướng thay đổi và tốc độ tăng trưởng của Các tính năng SERP
  • Các tính năng SERP nào nổi bật nhất theo ngành
  • Tìm kiếm có thương hiệu và không có thương hiệu tác động như thế nào đến SERP

Đọc ngay bây giờ để tìm ra các chiến lược tốt nhất để sử dụng đòn bẩy và cách thức.

Related Articles

Back to top button