Các liên kết cần thiết trong Web miễn dịch

Các liên kết cần thiết trong Web miễn dịch

Trẻ em có khả năng chống lại vi-rút tốt hơn so với người lớn. Các nhà miễn dịch học vẫn đang cố gắng tìm ra lý do tại sao

Tín dụng: SA Health & Medicine , tháng 12 năm 2021
Tại sao Trẻ em Đánh bại COVID Tốt hơn Người lớn ”). Nhưng bằng cách tiêm chủng cho gần 30 triệu thanh thiếu niên hiện đủ điều kiện, chúng tôi đang giảm khả năng chúng trở thành vật trung gian tiềm ẩn cho vi rút và truyền nó cho người lớn và những người dễ bị tổn thương. Nếu phần cuối của trò chơi là phá hủy mạng lưới truyền coronavirus, thì đây là một chiến thắng lớn.

Bài báo này ban đầu được xuất bản với tiêu đề “Các liên kết thiết yếu trong web miễn dịch” trên SA Health & Medicine 3, 6, (Tháng 12 năm 2021)

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ)

author-avatar

    Andrea Gawrylewski là người biên tập bộ sưu tập tại Người Mỹ khoa học . Theo dõi Andrea Gawrylewski trên Twitter Tín dụng: Nick Higgins

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *