Quảng cáo & Truyền thông

CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU VỀ TRADE MARKETING

  • Home
  • Trade

Các khóa học chuyên sâu về Trade Marketing, kết nối với nhau từ khâu am hiểu 3 trụ cột Shopper-Channel-Hoạt động Instore tại điểm bán, tư duy kết nối từ chiến lược Brand xuống Channel, thiết kế chiến lược Trade Marketing, lập kế hoạch Trade Plan & triển khai, hiểu tài chính khi hoạch định ngân sách của hoạt động Trade Marketing

All
LONG
MEDIUM
BOOTCAMP

Business

Finance For Non-Finance Manager
Tài chính ứng dụng cho Brand – Trade – Sales

15/01/2022
4 buổi

Xem khóa học

Trade

Impactful Trade Marketing Management
Thiết kế chiến lược & kế hoạch Trade Marketing

08/03/2022
22 buổi

Xem khóa học

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đăng ký

Thiết Kế Hoạt Động Shopper Marketing Giành Chiến Thắng Tại Điểm Bán

Đăng ký

The Ultimate Trade Marketing Competency Guidebook.Pt.1

Đăng ký

Promotion Menu (Whitebook Pt.1)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button