Quảng cáo & Truyền thông

Các chỉ số thời gian thực của Google Universal Analytics hiện có tiêu đề “trong 5 phút qua”

Google đã cập nhật tiêu đề mà nó sử dụng cho phân tích thời gian thực trong Universal Analytics 3 để đọc “trong 5 phút qua”. Trước đây phần này có tiêu đề là “ngay bây giờ” nhưng với việc ra mắt Google Analytics 4, Google muốn đặt tiêu đề cụ thể hơn cho những gì cả hai đang thực sự hiển thị.

Trong 5 phút qua. Tiêu đề của Google cho các chỉ số thời gian thực đã được cập nhật thành “trong 5 phút qua” để mô tả chính xác hơn những gì các chỉ số thời gian thực của UA3 thực sự hiển thị. Đây là ảnh chụp màn hình của tiêu đề mới:

Trước đây, câu nói “ngay bây giờ” trông giống như thế này – không thực sự là ngay bây giờ mà là trong 5 phút qua.

Tại sao lại thay đổi. Chúng tôi tin rằng Google đã thực hiện thay đổi này để giúp thông báo lý do tại sao chỉ số thời gian thực UA3 khác với Chỉ số thời gian thực GA4. Chỉ số thời gian thực UA3 dựa trên năm phút qua trong khi chỉ số thời gian thực GA4 dựa trên ba mươi phút qua.

Tại sao chúng tôi quan tâm. Khi bạn thấy sự thay đổi này, đừng lo lắng, bạn không đơn độc – tất cả chúng ta đều thấy tiêu đề này thay đổi. Nhưng hãy yên tâm, các chỉ số trong thời gian thực Universal Analytics 3 không thay đổi. Google chỉ làm rõ rằng UA3 đang đo 5 phút vừa qua và GA4 đang đo quá khứ 30 phút.

Xin lưu ý rằng cả UA3 và GA4 cũng đo lường lưu lượng truy cập khác nhau – vì vậy, ngay cả khi cả hai đều xem xét trong 5 phút trước, nó sẽ hiển thị các con số khác nhau.

Related Articles

Back to top button