Honda A8 xe điện 2021

Honda A8

Thiết kế đơn giản
Động cơ cao cấp 50km/h
Hoạt động 6 giờ sau 1 lần xạc
hệ thông giảm sóc hiện đại

Thông tin chi tiết

Năng Lượng xanh cho tương lai

Honda A8

Thiết kế đơn giản
Động cơ cao cấp 50km/h
Hoạt động 6 giờ sau 1 lần xạc
hệ thông giảm sóc hiện đại

Thông tin chi tiết
Xe điện Honda A8

Hướng đến tương lai xanh

Honda - đồng hành mọi nẻo đường