Quảng cáo & Truyền thông

5 Thống kê Tiếp thị Dựa trên Tài khoản Bạn Cần biết

Account-Based Marketing

Khái niệm tiếp thị dựa trên tài khoản (ABM) đã được ITSMA giới thiệu trong 2003 . ABM xuất hiện lần đầu tiên trên Google Xu hướng trong 2013. Trong vài năm qua, số lượng các công ty phần mềm ABM đã tăng vọt, cùng với các đại lý chuyên về ABM và các công ty B2B đã áp dụng các chương trình ABM.

ABM sẽ tồn tại, và nó tiếp tục đạt được sức hút như một sáng kiến ​​có thể tận dụng các tài khoản có giá trị cao, rút ​​ngắn chu kỳ bán hàng và điều chỉnh nỗ lực của các nhóm bán hàng và tiếp thị.

Các nhà tiếp thị đang đạt được lợi thế cạnh tranh bằng chiến lược ABM của họ như thế nào?

Một nghiên cứu mới của Ascend2, Phương pháp tiếp thị dựa trên tài khoản , được hỏi 261 các nhà tiếp thị cung cấp kinh nghiệm và cái nhìn sâu sắc về ABM.

Dưới đây là năm thống kê và phát hiện tiếp thị dựa trên tài khoản đáng chú ý từ nghiên cứu Asend2:

34% chuyên gia tiếp thị là lập kế hoạch cho ABM trong tương lai.

Chỉ 22% công ty cho biết đã áp dụng chiến lược ABM có thể đo lường được. Nữa 14% đang triển khai ABM chương trình thử nghiệm. và 34% đang lên kế hoạch cho ABM trong tương lai. Mặc dù ABM đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng vẫn còn rất nhiều sự phát triển trong tương lai. Nếu bạn cảm thấy quá muộn để bắt đầu một chương trình ABM, bạn có thể đã sắp xếp đúng thời điểm, vì có nhiều công cụ hơn, các nghiên cứu điển hình và bản thiết kế để theo dõi và các chuyên gia sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình này.

ABM strategy statistics

Thực trạng của chiến lược ABM theo nghiên cứu

65% chuyên gia tiếp thị mô tả chiến lược ABM của họ có phần thành công.

Nếu bạn là một công ty B2B với hoạt động mua bán phức hợp, ABM sẽ hoạt động. Khoảng 2/3 (65%) các chuyên gia tiếp thị mô tả chiến lược ABM của họ phần nào thành công trong việc đạt được mục tiêu chính đặt ra cho nó. Các nhà tiếp thị đại diện cho các công ty có chiến lược đủ tinh vi để được coi là “tốt nhất trong lớp” đại diện cho khoảng một phần tư (22%) trong số những người được khảo sát. Điểm mấu chốt ở đây là ABM hoạt động.

65% các chuyên gia tiếp thị coi chiến lược ABM của họ có phần thành công.

37% nhà tiếp thị cảm thấy khó khăn để có đủ ngân sách và nguồn lực dành riêng cho các sáng kiến ​​dựa trên tài khoản.

37% nhà tiếp thị cảm thấy khó khăn để có đủ ngân sách và nguồn lực dành riêng cho các sáng kiến ​​dựa trên tài khoản. Tiếp thị và liên kết bán hàng cũng là một thách thức hàng đầu đối với 32 % các nhà tiếp thị nhận ra rằng cả hai hoạt động hài hòa là điều cần thiết cho sự thành công của một chương trình ABM. Các vấn đề về chất lượng dữ liệu cũng là một trở ngại đối với 29% của các nhà tiếp thị để vượt qua.

Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của tiếp thị và liên kết bán hàng. Cả hai nhóm cần làm việc cùng nhau để chọn tài khoản mục tiêu, xác định nội dung nào cần sản xuất, cải thiện chất lượng dữ liệu, v.v.

ABM Challenges Chart

Thách thức ABM

Giá trị khách hàng trọn đời là dữ liệu quan trọng nhất để thu thập và theo dõi trên tài khoản, theo 41% chuyên gia tiếp thị.

ABM chủ yếu dựa vào việc sử dụng dữ liệu để cá nhân hóa trải nghiệm cho các liên hệ từ các tài khoản được nhắm mục tiêu, có giá trị cao. Nhưng dữ liệu nào là quan trọng nhất để theo dõi? Giá trị lâu dài của khách hàng và thông tin tài chính của tài khoản là hai phần dữ liệu quan trọng nhất cần thu thập và theo dõi đối với ABM theo 41% nhà tiếp thị.

ABM data

Giá trị lâu dài của khách hàng và thông tin tài chính là rất quan trọng để theo dõi trên tài khoản.

Doanh thu tài khoản mục tiêu được tạo là số liệu thành công số một cho ABM, theo 44% các nhà tiếp thị.

Đo lường lợi tức đầu tư cho ABM là điều cần thiết để thành công chiến lược. Các chỉ số dựa trên cấp tài khoản, chẳng hạn như doanh thu tài khoản mục tiêu được tạo và mức độ tương tác với tài khoản mục tiêu được cho là hữu ích nhất trong việc đo lường sự thành công của chương trình ABM theo 44% và 42% các nhà tiếp thị, tương ứng.

ABM Success Metrics

Đây là những chỉ số thành công hàng đầu của ABM.

Sẵn sàng để bắt đầu? Sau đây là 10 các bước để khởi chạy chương trình tiếp thị dựa trên tài khoản của riêng bạn.

  1. Làm bài tập về nhà và lập kế hoạch trước khi bắt đầu. Tải xuống báo cáo Phương pháp Tiếp thị Dựa trên Tài khoản , các nghiên cứu khác, các nghiên cứu điển hình và các bài báo về cách thực hiện.
  2. Nhận được sự ủng hộ từ đội ngũ lãnh đạo điều hành và bộ phận bán hàng.
  3. Đặt mục tiêu để mọi người biết thành công là gì và làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu
  4. Xác định các tài khoản mục tiêu có mức độ ưu tiên cao.
  5. Xây dựng hồ sơ về những người ra quyết định và những người có ảnh hưởng mà bạn sẽ cần phải tham gia cùng tại các tài khoản mục tiêu của mình.
  6. Tạo nội dung cần thiết để tương tác với các tài khoản và địa chỉ liên hệ mục tiêu của bạn.
  7. Chọn các kênh và chiến thuật thích hợp.
  8. Chọn công nghệ thích hợp.
  9. Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch.
  10. Đo lường, phân tích và tối ưu hóa chương trình.

Related Articles

Back to top button