Quảng cáo & Truyền thông

5 cách đã được chứng minh để tăng tỷ lệ chuyển đổi vào năm 2022

Khi nói đến việc tạo ra khách hàng tiềm năng, điều quan trọng là phải hiểu sự cần thiết phải cân bằng giữa số lượng khách hàng tiềm năng và chất lượng khách hàng tiềm năng . Tập trung vào việc chỉ tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng hơn không phải là chìa khóa để có thêm doanh thu. Hiểu từng giai đoạn của kênh và tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi ở các giai đoạn khác nhau này sẽ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng.

Tham gia Alex Ortiz, CMO của Sendoso và tìm hiểu cách cải thiện tỷ lệ chuyển đổi bằng cách tinh chỉnh chiến lược của bạn trong kênh và tập trung vào và đo lường những gì quan trọng.

Đăng ký ngay hôm nay để nhận “5 cách đã được chứng minh để“ Tăng chuyển đổi qua kênh Tỷ giá tính bằng 2022, ” do Sendoso trình bày.

Related Articles

Back to top button